Wij zijn Boiten Ingenieurs

Boiten Ingenieurs heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van, en toezicht houden op civieltechnische bouwprojecten. Vaak zijn dit woon- of recreatieprojecten op- en langs het water en jachthavens, maar dit werkgebied breidt zich meer en meer uit. Door onze kennis en ons team van specialisten in verschillende disciplines kan er efficiënt gewerkt worden, korte communicatielijnen spelen hier een grote rol. Zo kunnen vragen of problemen op de bouw snel opgelost worden. Ter plekke of op kantoor. Naast Dormio zijn onze opdrachtgevers vaak gemeenten, recreatieondernemers, woningstichtingen of projectontwikkelaars.