''Voor Boiten Ingenieurs bestaat het onmogelijke niet. We zoeken grenzen op en zonodig overbruggen we deze.”

Visie
Wij geloven in een gezamenlijk resultaat en zijn er van overtuigd dat je dat bereikt met professionele, gedreven en enthousiaste mensen die samen in staat zijn kwalitatief goed werk te leveren. Geen korte termijn gewin, maar een langere termijn resultaat waarbij het onmogelijke niet bestaat. Hierbij zoeken we de grenzen op en overbruggen deze indien nodig. Creativiteit is hierbij het sleutelwoord.

Betrokkenheid en samenwerking

Boiten Ingenieurs is een relatief klein en onafhankelijk bureau met brede kennis en ervaring.  Hiermee is er vergaande betrokkenheid in alle fasen van het project. Met een team van technici en ontwerpers wordt er vanuit diverse disciplines flexibel en efficiënt gewerkt aan vaak langlopende projecten. Korte lijnen en snel kunnen schakelen zijn hierbij essentieel met een duidelijke meerwaarde voor alle betrokkenen. Vragen of problemen kunnen hiermee snel worden beantwoord en opgelost.

 

Ontwerp

De ontwerpende kracht van Boiten Ingenieurs wordt bepaald door de integrale werkwijze en realistische manier van ontwerpen. In een zo vroeg mogelijk stadium worden belangrijke factoren als (innovatieve) technieken, de kosten, wet- en regelgeving en organisatorische aspecten meegenomen. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor een soepel maar vooral ook transparant proces. Nieuwe projecten worden met open vizier benaderd. Onbevooroordeeld luisteren naar een opgave en goed kijken naar de betreffende locatie is vanzelfsprekend voor onze werkwijze. Aan de hand van onderzoek en afstemming met betrokkenen wordt gekozen voor het best passende ontwerp.

 

Realisatie

Gerealiseerde projecten zijn voor Boiten Ingenieurs altijd het resultaat van een goede afstemming en samenwerking tussen opdrachtgever en adviseur én overige stakeholders. Gedurende het gehele realisatieproces is er een heldere communicatie met daarbij een scherp oog voor de bewaking van de kwaliteit en planning.

Renovatie

Dankzij jarenlange ervaring in de recreatiewereld zijn wij er van overtuigd een goed en gedegen advies te kunnen geven met betrekking tot het upgraden en/of herstructureren van een bestaande camping, recreatiepark of jachthaven. Het betreffende project wordt door ons op zoveel mogelijk onderdelen geanalyseerd waaruit een kort en helder advies volgt voor mogelijke verbeteringen. Aansluitend kan Boiten Ingenieurs zorg dragen voor verdere begeleiding van een renovatie -, uitbreiding – of transformatietraject.

 

Netwerk en onafhankelijk

In de loop der jaren is Boiten Ingenieurs intensief betrokken geweest bij omvangrijke en vaak ook bekende projecten binnen maar ook buiten de eigen grens. Vakantieresorts in Nederland als Port Zelande, het Hof van Saksen en de Eemhof, maar ook resorts als Eifeler Tor in Duitsland, Walensee in Zwitserland en Obertraun in Oostenrijk, zijn hiervan sprekende voorbeelden.

Boiten Ingenieurs beschikt hiermee over een uitgebreid netwerk die van betekenis kan zijn voor opdrachtgevers, is volledig onafhankelijk en heeft geen enkele bindende relatie met aannemer, leverancier of anderszins. De toekomstige gebruiker van een project is uitgangspunt van onze werkwijze.

 

Maak kennis met ons