Over Boiten Ingenieurs

Boiten Ingenieurs is een civieltechnisch adviesbureau dat zich met name richt op de recreatieve (vastgoed) markt in binnen- en buitenland. Als onderdeel van de Dormio Group uit Arnhem speelt Boiten Ingenieurs een belangrijke rol in de ontwikkeling van met name vakantieresorts. De architectonische en bouwkundige inbreng hiervoor komt vanuit RECREATIEarchitectuur. Boiten Ingenieurs staat voor oplossingsgericht, no-nonsense en korte lijnen. Onze opdrachtgevers zijn veelal projectontwikkelaars, recreatieondernemers en gemeentes. Zij schakelen ons in voor het ontwerpen, voorbereiden en begeleiden van uiteenlopende projecten op het gebied van bijzondere woon- of recreatieprojecten op of aan het water, hoogwaardige vakantieresorts of jachthavens.

Visie

De mensen van Boiten Ingenieurs geloven in een gezamenlijk resultaat. Wij zijn er van overtuigd dat dit bereikt wordt met professionele, gedreven en enthousiaste mensen die in staat zijn kwalitatief goed werk te leveren. Geen korte termijn gewin, maar een duurzaam resultaat voor de langere termijn. Wij zoeken hierbij de grenzen op met creativiteit als sleutelwoord.

Werkwijze

Wij werken een globaal idee graag voor u uit tot een conceptplan. Hierin streven we naar een eindresultaat waarbij alle doelstellingen en uitgangspunten van het project binnen de vastgestelde budgetten kunnen worden gerealiseerd. Vervolgens volgt er een intensief traject met gemeente(s), provincie en overige partijen, vinden er allerlei onderzoeken plaats en worden procedures in gang gezet met betrekking tot bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Boiten Ingenieurs hanteert een transparante werkwijze, staat voor heldere communicatie en biedt ondersteuning daar waar het door u gewenst is.

Betrokkenheid en samenwerking

Boiten Ingenieurs is een relatief klein én onafhankelijk bureau met brede kennis van en ervaring met de recreatieve markt. Door de jarenlange ervaring binnen deze branche is er vergaande betrokkenheid in alle fasen van het project. Met een team van technici en ontwerpers wordt er vanuit diverse disciplines flexibel en efficiënt gewerkt aan vaak langlopende projecten. Korte lijnen en snel kunnen schakelen zijn hierbij essentieel en hebben een duidelijke meerwaarde voor alle betrokkenen.

Ontwerp

De ontwerpende kracht van Boiten Ingenieurs wordt bepaald door een integrale aanpak en realistische manier van ontwerpen. In een zo vroeg mogelijk stadium worden belangrijke factoren als (innovatieve) technieken, de kosten, wet- en regelgeving en organisatorische aspecten meegenomen. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor een soepel maar vooral ook transparant proces.  Onbevooroordeeld luisteren naar een voorstel en goed kijken naar de betreffende locatie staat centraal in onze werkwijze. Aan de hand van (voor-)onderzoek en afstemming met betrokkenen wordt gekozen voor het best passende ontwerp.

Renovatie

Dankzij onze jarenlange ervaring in de recreatiewereld zijn wij ervan overtuigd u een goed en gedegen advies te kunnen geven over het upgraden en/of herstructureren van onder andere uw bestaande camping, recreatiepark of jachthaven. De betreffende locatie wordt door ons op diverse onderdelen geanalyseerd. Hieruit volgt een helder advies voor mogelijke verbeteringen. Aansluitend kan Boiten Ingenieurs zorg dragen voor verdere begeleiding van een renovatie -, uitbreiding – of transformatietraject.

Netwerk en onafhankelijk

In de loop der jaren is Boiten Ingenieurs intensief betrokken geweest bij omvangrijke en vaak ook bekende projecten in binnen- en buitenland. Vakantieparken in Nederland als Port Zelande, het Hof van Saksen en de Eemhof, maar ook resorts als Eifeler Tor in Duitsland, Walensee in Zwitserland en Obertraun in Oostenrijk zijn hiervan sprekende voorbeelden. Boiten Ingenieurs beschikt over een uitgebreid netwerk dat van betekenis kan zijn voor opdrachtgevers en is hierin volledig onafhankelijk.

 

Bent u benieuwd wat Boiten Ingenieurs voor u kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.